GOK
w Kamionce Wielkiej

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w MystkowieBank Spółdielczy
w Nowym Sączu

Rada Sołecka Mystków

Urząd Gminy
Kamionka Wielka Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych