Menu główne: Witamy wszystkich na naszej stronie! Partnerzy


MYSTKÓW

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Filipa i Jakuba

Mystków to wieœś terytorialnie należąca do gminy Kamionka Wielka powiatu nowosądeckiego.

Mystków u Ÿźródeł Jamnicy leży o 10 km na południowy wschód od Nowego Sącza i należy dziœś do gminy Kamionka Wielka. Nazwa miejscowa tej wsi brzmiała dawniej Myslkow lub Mysłkow; powstała od staropolskiego imienia Mysłek. Takie zapewne miał imię zasadŸźca tej wsi, pierwszy jej sołtys w wieku XIV.

Mystków posiada starą metrykę osadniczą, liczącą 650 lat. Jego założycielem był Władysław Łokietek, który w dniu 9 stycznia 1324 zezwolił Mikołajowi, wójtowi sądeckiemu na lokalizację wsi wójtowskiej na południe od rzeki Łubinki. Nowa osada miała powstać w lesie "na surowym korzeniu", po wykarczowaniu 40 łanów frańkońskich (43 morgi = 1 łan) ziemi między dolinami Łubinki (wtedy: Osadlnica) a Jamnickim Potokiem (wtedy: "Jamnicza"), prawobocznym dopływem Kamienicy.
Łokietek nadał lokalowej wsi prawo magdeburskie, wyłączając jej terytorium i osadników spod bezpośœredniego działania prawa polskiego i zwalniając ich od władzy wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów. Osadnicy Mystkowa mieli zaœś odpowiadać sądownie przed swoim sołtysem. Łokietek uwolnił ich także od śœwiadczeń przewidzianych w prawie polskim. Przywilej królewski zezwalał Mikołajowi, mieszczaninowi nowosądeckiemu, na wybudowanie i zorganizowanie nowej wsi.
Tenże Mikołaj, wójt nowosądecki, był właścicielem Mystkowa jeszcze w r. 1339. W początkach XV wieku w Mystków przestał być wsią wójtowską, wtedy bowiem właśnie wykupił wójtowstwo, nowosądeckie z rąk Mikołaja Strelicza i innych posiadaczy Władysław Jagiełło, płacąc za nie aż 2000 grzywien. "Kupno objęło wójtostwo wraz z wsiami doń należącymi. W ten sposób wsie: Jamnica, Falkowa, Mystków, Kunów i Kamionka (Wielka) znalazły się w rękach królewskich."

W XVI w. Mystków leżał na znanym szlaku handlowym z Nowego Sącza do Biecza.

Wieœś posiada stosunkowo dużo przysiółków o ciekawych nazwach. Są to: Wola Wyżna, Wola Niżna - kiedyś te przysiółki tworzyły odrębną wieœ, Dębina, Dybówka, Głębuczek, Jamniczka, Jaroszówka, Łabowa, Okrągłe, Pod Lasem, Półzagrodzie,Skałka, Sołtysie, Ugory, Zabrzezina Za Potokiem, Za Tunelem.

Mystków położony jest na zachodnich krańcach Beskidu Niskiego, na wzniesieniu o œśredniej wysokości około 500 m n. p. m. z najwyższym punktem 554 m.Dom Ludowy

Z Mystkowa rozciąga się rozległy widok:

  1. od zachodu na malowniczą kotlinę Sądecką i miasto Nowy Sącz;
  2. od południowego wschodu na pasmo Beskidu Niskiego ze szczytami: Jaworze, Tokarnia, Margoń;
  3. od północnego-wschodu na szczyty: Rosochatka, Jodłowa Góra i Muzen.

1/3 miejscowośœci pokrywają lasy, w przeważającej większośœci iglaste z przewagą jodły. Charakterystyką klimatu jest stosunkowo silny jeszcze wiatr halny, prawie, że nieodczuwalny w sšąsiedniej Kotlinie Sądeckiej i dolinach Sądeczyzny.

E-mail
Mystkowianie.net
Sponsorzy